P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta ul. Widokowa 75, Witkowice 32-650 Kęty
33/845-01-22
nowosolar@interia.pl

Kontakt

ADRES: P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta ul. Widokowa 75, Witkowice 32-650 Kęty

ADRES DO KORESPONDENCJI:
P.P.H.U. Nowosolar Andrzej Noworyta
ul. Malecka 6, 32-651 Nowa Wieś

Właściciel:

Andrzej Noworyta
biuro@nowosolar.pl , nowosolar@interia.pl, nowosolar.handel@interia.pl
skype: andrzej.noworyta1

Dział administracyjny – sekretariat:

tel/fax 33/845-01-22
biuro@nowosolar.pl, nowosolar@interia.pl

Dział handlowy, dział zamówień:

509-172-774, 33 8451274,
nowosolar@interia.pl, nowosolar.handel@interia.pl