P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta ul. Widokowa 75, Witkowice 32-650 Kęty
33/845-01-22
nowosolar@interia.pl

PK-23 (PID) sterowanie wentylatorem, pompą C.O. i C.W.U.(sterownik PK-23 i PK-23 PID dostępny w jednej wersji z możliwością załączenia lub wyłączenia funkcji PID )

PK-23 (PID) sterowanie wentylatorem, pompą C.O. i C.W.U.(sterownik PK-23 i PK-23 PID dostępny w jednej wersji z możliwością załączenia lub wyłączenia funkcji PID )

Regulator PK-23 steruje pompą obiegową instalacji centralnego ogrzewania, pompą obiegową ciepłej wody użytkowej i wentylatorem nadmuchowym (z regulacją obrotów). Posiada funkcję przedmuchu – powyżej temperatury zadanej wentylator załączany jest co pewien czas ( sterownik sam dostosowuje czas przedmuchu, jak również między przedmuchami – funkcja ekonomiczna) Ustawienia pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania są całkowicie niezależne od ustawień pompy ciepłej wody użytkowej. Gdy następuje wypalenie w kotle c.o. i temperatura nie wzrasta przez określony czas następuje wyłączenie wentylatora nadmuchowego – funkcja oszczędnościowa.