P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta ul. Widokowa 75, Witkowice 32-650 Kęty
33/845-01-22
nowosolar@interia.pl

Sterownik PK- 22 PID sterowanie wentylatorem i pompą C.O.

Sterownik PK- 22 PID sterowanie wentylatorem i pompą C.O.

Regulator PK-22 PID obsługuje pompę c.o. i wentylator nadmuchowy. Standardowy regulator tego typu załącza wentylator pełną mocą i wyłącza go po osiągnięciu zadanej temperatury na kotle. Powoduje to wzrost temperatury na kotle siłą grawitacji nawet do kilkunastu stopni Celsjusza powyżej temperatury zadanej. Regulator PK-22 PID ma oprogramowanie powodujące zmniejszanie siły nadmuchu wentylatora wraz ze zbliżaniem się temperatury kotła do temperatury zadanej na kotle. To powoduje znaczne zmniejszenie ilości spalanego opału i stabilizację temperatury na kotle. Regulator PK-22 PID posiada możliwość doboru minimalnych i maksymalnych obrotów dmuchawy. To powoduje, że regulator PK-22 PID współpracuje z każdym rodzajem wentylatora. Wszystkie te możliwości czynią regulator PK-22 PID jednym z najlepszych w swojej klasie.