P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta ul. Widokowa 75, Witkowice 32-650 Kęty
33/845-01-22
nowosolar@interia.pl

Sterownik PK-23 PID sterowanie wentylatorem, pompą c.o. i c.w.u. (sterownik PK-23 i PK-23 PID dostępny w jednej wersji z możliwością załączenia lub wyłączenia funkcji PID )

Sterownik PK-23 PID sterowanie wentylatorem, pompą c.o. i c.w.u. (sterownik PK-23 i PK-23 PID dostępny w jednej wersji z możliwością załączenia lub wyłączenia funkcji PID )

Regulator PK-23 PID obsługuje pompę c.o., pompę c.w.u. i wentylator nadmuchowy. Standardowy regulator tego typu załącza wentylator pełną mocą i wyłącza go po osiągnięciu zadanej temperatury na kotle. Powoduje to wzrost temperatury na kotle siłą grawitacji nawet do kilkunastu stopni Celsjusza powyżej temperatury zadanej. Regulator PK-23 PID ma oprogramowanie powodujące zmniejszanie siły nadmuchu wentylatora wraz ze zbliżaniem się temperatury kotła do temperatury zadanej na kotle. To powoduje znaczne zmniejszenie ilości spalanego opału i stabilizację temperatury na kotle. Regulator PK-23 PID posiada możliwość doboru minimalnych i maksymalnych obrotów dmuchawy. To powoduje, że regulator PK-23 PID współpracuje z każdym rodzajem wentylatora. . Nie bez znaczenia jest fakt pracy pompy c.w.u. tylko i wyłącznie wtedy, gdy na kotle jest wyższa temperatura niż w zbiorniku c.w.u. Uniemożliwia to wychładzanie zbiornika c.w.u. w przypadku wygaszenia pieca. Wszystkie te możliwości czynią regulator PK-23 PID jednym z najlepszych w swojej klasie.