P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta ul. Widokowa 75, Witkowice 32-650 Kęty
33/845-01-22
nowosolar@interia.pl

Sterownik PK-30 PID

Sterownik PK-30 PID

Sterownik PK-30 PID steruje pompą obiegową c.o. i wentylatorem nadmuchowym. Posiada funkcję przedmuchu – powyżej temperatury zadanej wentylator załączany jest co pewien czas. Zarówno czas pracy jak i przerwy można w każdej chwili zmienić. Regulator posiada procentową regulację siły nadmuchu wentylatora (od 30 do 99).

Dodatkowe funkcje regulatora:

  • Funkcja rozpalania
  • Funkcja PID (spowalnianie siły nadmuchu wentylatora w zależności od zbliżania się do zadanej temperatury na kotle. Można również wyłączyć tę funkcję.)
  • Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej
  • Możliwość powrotu do ustawień fabrycznych
  • Funkcja ANTY STOP
  • Funkcja ANTY MRÓZ
  • Temperatura wyłączania regulatora (poniżej zadanej temperatury sterownik wyłącza wentylator nadmuchowy – zakres od 250 C do 500C)